Kuluttaja-lehden 2/2011 Mustalla listalla* oli kiintoisa kuluttajariitalautakunnan päätös. Sitä voisi pitää eräänlaisena ennakkopäätöksenä.

Tässä teksti sellaisena kuin se lehdessä on:
 
"Asiakas osti englanninbulldoggin 1400 eurolla. Koiralla ilmeni pian synnynnäinen sairaus, ja se jouduttiin lopettamaan. Myyjä tarjosi uutta pentua tilalle, mutta asiakas ei järkytyksensä vuoksi halunnut uutta koiraa. Asiakas vaati myyjää palauttamaan koiran hinnan.

Lautakunta totesi, että asiakkaalla oli oikeus purkaa kauppa. Tavallisesti myyjä saa korjata virheen toimittamalla tilalle uuden, vastaavan tuotteen. Koira on kuitenkin omistajalleen niin tärkeä, ettei se ole korvattavissa toisella koiralla. Myyjän piti maksaa asiakkaalle 1400 euroa."

Kauppa-, tuotevastuu- ja kuluttajansuojalakien mukaan koira on tuote. Em. lait koskevat myös virheellisen koiran kauppaa, mikäli myyjä katsotaan elinkeinonharjoittajaksi.

Tarvitsemme uuden lain koskemaan elollisten olentojen kauppaamista. Jos kuluttajariitalautakunta kuitenkin uskaltaa tehdä edellä mainitun kaltaisia ratkaisuja, voivat koiran ulkonäköä loputtomasti jalostavat kasvattajat uutta lakia odotellessamme pohdiskella, eikö sittenkin olisi kannattavampaa luopua sisäsiitoksesta ja panna alulle tervettä, hyväluonteista ja pitkäikäistä koiraa.

*Kuluttajariitalautakunnan päätöstä ei ole noudatettu.

Jos olet aikeissa ostaa koiran, tutustu Koiranhankintaoppaaseen!