Kun luonnonpuistoja, kansallispuistoja tai muita luonnonsuojelualueita on perustettu, lähtökohtana on perinteisesti  ollut luonnon suojelu. On ajateltu, että luonnonvaraiset eläimet ja kasvit ovat osa luontoa ja suojelun kohteena ja siten kyseisen alueen sisällä suojelua nauttivia. Nykyisen luonnonsuojelulain mukaan eläinten tappaminen luonnonsuojelualueella on kiellettyä. Säännöstä on voitu kuitenkin säätää poikkeuksia alueellisesti ja niin on tehtykin.

On mielenkiintoista, että eduskunnassa nousee jatkuvasti esiin tarpeita, joiden perusteella pitäisi jo muuttaa luonnonsuojelualue-sanan käsitettä. Olisi aika ottaa käyttöön kokonaan toinen sana tätä varten. Siihen voisi sisällyttää sanat yritysrakentamisensuojelu (vrt. esim. hotellihankkeet luonnonsuojelualueilla) ja häirikönpoisto: häirikönpoisto- ja yritysrakentamisen suojelualue?

Nyt hallituksella on nimittäin käsissään esitys, joka pyrkii muuttamaan nykyistä luonnonsuojelulakia niin, että luonnonsuojelualueilla voitaisiin metsästää/kitkeä häirikköeläinten lisäksi häirikkökasvit.

Ylenmääräinen on tämä häiriköiden esiinnousu: joka puolelta ihmisen varaamille paikoille tunkeutuu jonkinasteinen HÄIRIKKÖ. Poimin Hesarin arkistosta viimeisen vuoden aikana esiintyneet häirikköilmiöt, joita olivat häirikköpeto, -susi, -valtio, -pelle, -eno, -soitto, -presidentti, -karhu, -viesti, -ryhmä, -puolue, -joutsen, -asukas, -kutsu, -soittaja, -jengi, -eläin, -kissa ja -lintu. Paikallislehdistä ja muusta mediasta löytyneen lukuisia muita.
Nostaisin esiin vielä yhden: häirikkömetsästäjä. Se, joka metsissämme liikkuu salakaatoja tehden. Milloin lainsäädäntöömme saadaan aikaiseksi pykälä törkeästä metsästyslain rikkomuksesta?

Olisiko ihmisen syytä mennä itseensä ja katsoa peiliin: löytyisikö sieltä myös häirikkö? Se, jonka nykyisellään on kertakaikkisen vaikea elää niin oman lajinsa kuin muidenkin lajien keskuudessa.

Tässä ote hallituksen esityksestä 99/2009 (ks. §15):
"Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 kohta, joka tietyin edellytyksin sallisi pyyntiluvanvaraisten riistaeläinlajien yksilöiden poistamisen alueelta myös luonnonsuojelualueen ulkopuolisista tarpeista johtuen. Pyyntiluvanvaraisia riistaeläinlajeja ovat muun muassa kaikki maasuurpedot, hirvi ja harmaahylje. Lupa voitaisiin antaa sellaisten riistaeläinlajien yksilöiden poistamiseen, jotka suojelualueen ulkopuolella aiheuttavat ilmeisen uhan ihmisen turvallisuudelle tai merkittävän taloudellisen vahingon syntymiselle. Käytännössä lainkohta tulisi sovellettavaksi lähinnä hirvieläinten liikenteelle aiheuttamien vahinkojen torjumisessa, harmaahylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisessä sekä ympäristölle vaaraa aiheuttavien karhu- ja susiyksilöiden poistamisessa. Lainkohdassa tarkoitetun lupaharkinnan lisäksi asiassa tulee sovellettavaksi myös metsästyslain, mahdollisesti myös poliisilain mukainen lupaharkinta. Eläimen poistamisessa myös muut menetelmät kuin sen tappaminen olisivat lupaharkinnassa mahdollisia."